STREEKARCHIEF
 >
Disclaimer
LAATSTE NIEUWS
Bijna 50.000 pagina's Bevolkingsregisters geïndexeerd!
De afgelopen maanden zijn duizenden aanvullingen toegevoegd
De online collectie is uitgebreid met ruim 1000 historische kaarten
Help het Streekarchief bij het indexeren van de Bevolkingsregisters op Vele Handen

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af.
De site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast wordt vanuit tal van sites links gelegd naar deze site. Het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Copyright
Auteursrecht

Deze website is een publicatie van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Hierop is auteurswet 1912 van toepassing. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijk) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Verveelvoudigen in de vorm van afdrukken of machineleesbare kopieën die beperkt blijven tot enkele exemplaren en die uitsluitend dienen tot eigen oefening, studie of gebruik zijn toegestaan.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg (delen van) de databanken op deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg behoudt zich het data-
bankenrecht, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet, uitdrukkelijk voor.

© Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg 2010