STREEKARCHIEF
 >
Tarievenlijst
LAATSTE NIEUWS
Bijna 50.000 pagina's Bevolkingsregisters geïndexeerd!
De afgelopen maanden zijn duizenden aanvullingen toegevoegd
De online collectie is uitgebreid met ruim 1000 historische kaarten
Help het Streekarchief bij het indexeren van de Bevolkingsregisters op Vele Handen

Kopiëren

Fotokopie van een bladzijde uit een gebonden (kopieën)boek of van een origineel archiefstuk. (Dit uitsluitend wanneer het geen registers/delen betreft. Dit in verband met de kwetsbaarheid van de originelen):

A4 - formaat € 0,45
A3 - formaat € 0,60

Grotere formaten zijn mogelijk, informeer bij de studiezaalmedewerker.

 

Een scan op 300 dpi, van max. A4 formaat € 3,00
Branden op cd-rom, per cd-rom € 6,00

Voor het gebruik van een foto voor commerciële doeleinden wordt € 60,- in rekening gebracht.
Voor het opsturen van fotokopieën/fotowerk wordt € 2,20 gerekend.

Onderzoek in opdracht
Het tarief voor naspeuringen in het archief naar genealogische gegevens door vrijwilligers - ongeacht het resultaat - en voor het vervaardigen van afschriften en uittreksel, bedraagt € 15,- per half uur.

Voor onderzoek door medewerkers in de archieven en verzamelingen wordt een tarief van € 30,- per half uur gerekend, zodra het aan het onderzoek bestede tijd meer dan tien minuten vergt. Wij maken vooraf een indicatie van de benodigde tijd.

Vastgesteld volgens legesverordening maart 2012.