STREEKARCHIEF
 >
Inleiding Archeologie
LAATSTE NIEUWS
Bijna 50.000 pagina's Bevolkingsregisters geïndexeerd!
De afgelopen maanden zijn duizenden aanvullingen toegevoegd
De online collectie is uitgebreid met ruim 1000 historische kaarten
Help het Streekarchief bij het indexeren van de Bevolkingsregisters op Vele Handen


- Verzameling charters en boeken uit het Streekarchief.

Voorne-Putten bezit een rijke historie, waarover in de archieven veel is terug te vinden. Oude boeken, kranten, foto’s en kaarten maken het mogelijk onderzoek te doen naar het leven in vroeger tijden. Maar als het onderzoek zich richt op héél lang geleden, zoals de prehistorie, de Romeinse tijd of de Middeleeuwen, dan is er vaak geen andere bron beschikbaar dan het archief in de bodem. 


- De berging van vondsten tijdens de opgraving in Brielle
 
Archeologie is de wetenschap die onderzoek doet naar de tastbare overblijfselen van menselijke bewoning. Aan de hand van bodemvondsten, zoals eet- en drinkgerei, munten, sieraden, gereedschappen, voedselresten, graven en stenen en houten funderingen kan een idee worden gevormd hoe mensen woonden, wat ze aten en waar ze zich mee bezig hielden. 


- Impressie van een archeologische opgraving in het open veld
 
De afgelopen 45 jaar zijn door BOOR – Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam – talloze opgravingen verricht op Voorne-Putten. Er zijn daarbij veel bijzondere vondsten gedaan: boerderijen uit de IJzertijd bij Bernisse, restanten uit de Romeinse tijd bij Brielle, een grafveld uit de Romeinse tijd bij Spijkenisse en een dependance van een middeleeuws klooster bij Hellevoetsluis. In Westvoorne zijn eveneens belangrijke vondsten gedaan, onder meer boerderijen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd. De digitale tentoonstelling toont deze opgravingen en laat bovendien vele andere voorwerpen zien die op Voorne-Putten zijn gevonden.