STREEKARCHIEF
 >
Virtuele atlas
LAATSTE NIEUWS
Bijna 50.000 pagina's Bevolkingsregisters geïndexeerd!
De afgelopen maanden zijn duizenden aanvullingen toegevoegd
De online collectie is uitgebreid met ruim 1000 historische kaarten
Help het Streekarchief bij het indexeren van de Bevolkingsregisters op Vele Handen

VIRTUELE ATLAS VAN VOORNE, PUTTEN EN ROZENBURG

In de Virtuele Atlas kunnen oude kaarten worden bekeken en door middel van straatnamen en topografische aanduidingen worden doorzocht.
De basis van de Virtuele Atlas wordt gevormd door een aantal kaarten uit het Kaartboek van Voorne met Abbenbroek en Heenvliet (1695-1701), aangevuld met de kaarten van de Ring van Putten (1701), Velgersdijk (1641), Zuidland (1771) en Rozenburg (1727).
Zodoende is vrijwel het volledige gebied van Voorne-Putten en Rozenburg in kaart gebracht.
Het Streekarchief hoopt dat de bezoekers door het raadplegen van dit digitale kaartmateriaal zich een beter beeld kunnen vormen van de ontwikkeling van hun woon- en leefomgeving.

Meer achtergrondinformatie over deze oude Kaarten, lees verder...

Klik op de kaart van uw keuze...

Caarte ende Afbeeldinge der Heerlykheyd van Abbenbroek (1701) Caarte ende Afbeeldinge der Heerlykheyd van Abbenbroek (1701)
Abbenbroek behoorde officieel niet tot Voorne, maar de ambachtsheren van deze Vrije Heerlijkheid wilden eveneens een kaart van hun gebied.
Zodoende is ook deze polder virtueel te bezichtigen.
Caarte van Ste Annapolder ende 't Schape Gors (1697) Caarte van Ste Annapolder ende 't Schape Gors (1697)
Bekijk de polder het Schapegors nog voordat het door het duinzand was overstoven.
De opstuiving van duinen bood extra bescherming tegen het water, maar eiste eveneens land op.
Caarte
ende Afbeeldinge der Stede en Vrye Heerlykheyt van Heenvliet (1698) Caarte ende Afbeeldinge der Stede en Vrye Heerlykheyt van Heenvliet (1698)
Hoewel Heenvliet in 1469 stadsrechten verwierf, is het nooit ommuurd geworden.
De stad ligt in een polder die deels heel oud en deels vrij kortgeleden bedijkt is.
Caarte der Heerlycheyt van Naters ende Pancras Gors (1697) Caarte der Heerlycheyt van Naters ende Pancras Gors (1697)
Het in 1412 ingepolderde gebied van Naters werd in 1416 als Ambachtsheerlijkheid uitgegeven.
Het werd daarmee in feite particulier bezit.
Caarte vande Ambachts Heerlykheyt vande Oude en  Nieuwe Streuyt
(1697) Caarte vande Ambachts Heerlykheyt vande Oude en Nieuwe Streuyt (1697)
Oorspronkelijk maakten de oude en Nieuwe Streuyt deel uit van de Cornelispolder, maar zijn later opnieuw bedijkt.
Op deze kaart is daarnaast nog een groot deel van Hellevoetsluis te zien.
Caarte
 vande Ambachts Heerlykheyt vanden Ouden Hoorn (1697) Caarte vande Ambachts Heerlykheyt vanden Ouden Hoorn (1697)
Eeuwenlang heeft het polderbestuur kunnen voorkomen dat de Zeedijk doorbrak, zodat het dorp een overstroming bespaard bleef en de polder zijn oorspronkelijke vorm heeft behouden.
Caarte vande Ambachts Heerlykheyt vanden Ouden Hoorn (1697) Caarte vande Polder vanden Nieuwen Hoorn (1695)
Ontdek het in 1367 ingepolderde gebied van Nieuwenhoorn en bekijk de gevolgen van de dijkdoorbraak, waardoor het grote wiel 'Wee Wenee' is ontstaan.
Caarte vande Ambachts Heerlykheyt vanden Ouden Hoorn (1697) Caarte van Sinte Cornelis Polder Anders De Quacq (1697)
In 1475 werd de Cornelis Polder bedijkt, maar het deel van Weergors ging al snel verloren, terwijl de oprukkende duinen de Quacksen Zee Dyck bedolven.
Caarte vande Polders van Klein Oosterland en Kley-Burgh (1697) Caarte vande Polders van Klein Oosterland en Kley-Burgh (1697)
Deze kaart toont onder meer de oude haven van Brielle (waar de geuzen in 1572 landden) en de polder Oud- en Nieuw-Kleyburgh, die kort na 1701 grotendeels verloren ging.
Caarte vande Polders van Oud en Nieuw Roc-anje (1697) Caarte vande Polders van Oud en Nieuw Roc-anje (1697)
Bekijk Rockanje in de reeds vóór 1220 bedijkte polders Oud- en Nieuw-Rocanje.
Ook het bekende meertje 'De Waal' is hierop terug te vinden.
Caarte vande Polder vande Nieuwe-Goote (1696) Caarte vande Polder vande Nieuwe-Goote (1696)
Het afdammen van de Goote lukte pas in 1473 na de tweede poging.
Het Spui en de Kleine Goote vormen de laatste overblijfselen van deze eens zo brede rivier.
Caarte vande Polder van Nieuw-Helle-Voet (1697) Caarte vande Polder van Nieuw-Helle-Voet (1697)
Midden in de uitgestrekte polder ligt het kleine dorpje Nieuw-Helvoet.
Doorkruis de virtuele kaart en ontdek de herkomst van de namen van de vele moderne wijken en straten.
Caarte vande polder van Oost Voorn (1697) Caarte vande polder van Oost Voorn (1697)
Bekijk de polders Groot-Oosterland, Middeland en Gouthoek, waarin het dorp Oostvoorne en de oude Burcht van de heren van Voorne terug te vinden zijn.
Caarte vande Polder van Rugge (1696) Caarte vande Polder van Rugge (1696)
Brielle ligt midden in de in de twaalfde of dertiende eeuw bedijkte polder Rugge.
Deze kaart laat de Brielse stadswallen zien voordat ze rond 1700 voor een deel werden weg gegraven.
Caarte vande Polder van Swarte-Waal (1697) Caarte vande Polder van Swarte-Waal (1697)
In 1520 leek het einde van Zwartewaal nabij, want de kosten van het dijkonderhoud waren te hoog geworden.
Keizer Karel V nam het land in bezit en na 1725 werden er weer landerijen aan particulieren uitgegeven.
Kaart van
de Ring van Putten (1701) Kaart van de Ring van Putten (1701)
De kernen Geervliet, Spijkenisse, Simonshaven, Biert en Hekelingen zijn te vinden op deze grote kaart.
De Vier Ambachtenboezem is het middelpunt in het gebied waarin talloze molens, vogelkooien en sluizen voorkomen.
Kaart
van Rozenburg (1727) Kaart van Rozenburg (1727)
Om het eiland te kunnen verkopen, werd door de Staten van Holland een kaart gemaakt. Het dorp Rozenburg bestond nog niet, terwijl de kerk, school en rechtshuis van Blankenburg een centraal punt vormden te midden van de vele boerderijen en landerijen.
Kaarte van de Vry-Heerlykheyd Velger Dyck (1641) Kaarte van de Vry-Heerlykheyd Velger Dyck (1641)
Naast het dorp Zuidland ligt de kleine polder Velgersdijk als een uithoek van Voorne tussen de Bernisse en het Spui ingeklemd.
Caarte vande Vier Polders (1696) Caarte vande Vier Polders (1696)
Raak tijdens uw tocht door de vier oude polders Vekhoek, Oud-Hellevoet, Nieuwland en Oude Goote niet in verwarring door de kompasroos!
Die wijst naar westelijke in plaats van noordelijke richting.
Generale Caarte vanden Lande van Voorne aande Oost Zyde van
Flacquee (1701) Generale Caarte vanden Lande van Voorne aande Oost Zyde van Flacquee (1701)
Op de overzichtskaart van het Voornse platteland zijn alle polders weergegeven.
De kaart geeft een globale indruk van de regio omstreeks 1701.
Caarte van het Geinundeerde Weer-Gors en 't Fort van
Helle-Voet-Sluys Caarte van het Geinundeerde Weer-Gors en 't Fort van Helle-Voet-Sluys
Breng een bezoek aan Hellevoetsluis, de haven van de Admiraliteitsvloot, en neem een kijkje bij de barakken en de 's Lants Timmerwerf.
Caarte
van de Polder Westenryk genaamt Zuydland (1771) Caarte van de Polder Westenryk genaamt Zuydland (1771)
De grens tussen Voorne en Putten werd oorspronkelijk door de rivierarm Westenrijk bepaald, maar dit watertje is langzamerhand verland en in de polder opgenomen.
De polder van Zuidland was oorspronkelijk groter, maar tussen 1530 en 1565 heeft men een kwart van het land aan het water moeten prijsgeven.