STREEKARCHIEF
 >
Beeldbank
Uw zoekacties: Beeldbank
xBeeldbank
Toelichting
Het Streekarchief bezit een uitgebreide fotocollectie van circa 50.000 foto’s, negatieven, dia’s en prentbriefkaarten. Inmiddels is de volledige collectie prentbriefkaarten (5000 ex.) en de diacollectie (5000 ex.) gescand en beschreven, evenals een duizendtal foto’s. Momenteel wordt de collectie negatieven (7500 ex.) bewerkt en hiervan worden met enige regelmaat aanvullingen aan de database toegevoegd. Het Streekarchief bezit dus veel meer foto’s dan op de site staan!

Zoeken
De collectie is op diverse manieren te doorzoeken. U kunt een trefwoord, locatie of naam (van bijv. een gebouw of een persoon) invullen in ‘Alle velden’. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld alleen in de dia’s of prentbriefkaarten te zoeken. De vondsten worden getoond in een galerij, door te kiezen voor ‘lijst’ verschijnen naast de thumbnails ook de beschrijving. Middels de vier iconen kunt u nadere details opvragen, de afbeelding uitprinten of downloaden, of een vergroting oproepen.

Copyrights
Het Streekarchief probeert de de auteursrechten zoveel mogelijk te respecteren. Daarom zult u van recente foto’s waarop copyrights berusten, geen thumbnail aantreffen. De beschrijving is wel in de database opgenomen en de foto zelf kunt u in de studiezaal bekijken. Mocht u van mening zijn dat er foto’s onterecht via deze website toegankelijk worden gemaakt, kunt u contact met ons opnemen, zodat we de foto’s kunnen verwijderen.

Bestellen
Afdrukken of scans op hogere resolutie kunnen via het contactformulier worden aangevraagd. Gebruik van afbeeldingen voor een publicatie is geen enkel probleem, mits er een bronvermelding bij staat en het Streekarchief een zichtexemplaar ontvangt.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Beeldbank
>
Zoektermen
47.226 afbeeldingen sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 2,33333333333333
thumbnail
BELIJDENISAKTE_010 GEDACHTENIS AAN DE URE DER BELIJDENIS als lidmaat der Ned. Herv. Kerk te Rockanje aan Dina Annetje Boogert, geboren 20 december 1913, 7 april 1939
Datering:
7 april 1939
Titel:
GEDACHTENIS AAN DE URE DER BELIJDENIS als lidmaat der Ned. Herv. Kerk te Rockanje aan Dina Annetje Boogert, geboren 20 december 1913
Opmerkingen:
Zie ook BELIJDENISAKTE_001
Afmeting:
35 x 26 cm
Datum:
7 april 1939
Opdrachtgever:
Nederlandsche Hervormde kerk te Rockanje
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
BELIJDENISAKTE_002 GEDACHTENIS aan de afgelegde Geloofsbelijdenis en de Bevestiging als Lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk te Brielsch-Nieuwsland. Uitgereikt aan Wilhelmina Scheygrond, geboren 27 april 1881., 15 april 190?
Datering:
15 april 190?
Titel:
GEDACHTENIS aan de afgelegde Geloofsbelijdenis en de Bevestiging als Lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk te Brielsch-Nieuwsland. Uitgereikt aan Wilhelmina Scheygrond, geboren 27 april 1881.
Opmerkingen:
Ook op deze belijdenisakte veel citaten uit de bijbel o.a. "Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien" (Matth. 5 : 8) , "Waak en bid, opdat gij niet in verzoeking komt: de geest is wel gewillig, maar het vleesch is zwak"(Matth. 26 : 41).
Vierpolders omvat de vier polders Oud Hellevoet, Oude Goote, Veckhoek en 't Nieuwland. De naam verwijst naar het aantal polders waaruit de voormalige gemeente bestaat. Deze polders werden tussen ca. 1200 en ca. 1415 bedijkt. De dorpskern is ontstaan op de T-splitsing tussen de Nieuwelandsen Achterdyck en de Rattendyck. De Rattendyck omringt een deel van de polder Veckhoek en de Nieuwelandsen Achterdyck ligt tussen de polders Oud Hellevoet en de Oude Goote. De polder ’t Nieuwland ligt naast het stadje Brielle. Het dorp is ontstaan in de zestiende eeuw. De eerste Nieuwlandse kerk stond waarschijnlijk in de polder ’t Nieuwland op de plaats waar rond 1700 de veste van Den Briel zijn gegraven. Op de kaart van 1695 staat op de hoek van de Rattendijk (nu Veckdijk) en Den Veck Hoeksen Kerck wegh (nu kerkweg) een Nieuwe Landse Kerk. De tegenwoordige kerk staat op de Nieuwelandsen Achterdyck (nu Achterdijk) een 10-tal meters vanaf de T-splitsing.[2]
Afmeting:
36 x 26 cm
Datum:
15 april 190?
Opdrachtgever:
Nederlandsche Hervormde kerk te Brielsch-Nieuwland
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
BELIJDENISAKTE_003 GEDACHTENIS aan de afgelegde Geloofsbelijdenis en de Bevestiging als Lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk te Spijkenisse, uitgereikt aan Francina Dekker, geboren 21 april 1886., 20 maart 1910
Datering:
20 maart 1910
Titel:
GEDACHTENIS aan de afgelegde Geloofsbelijdenis en de Bevestiging als Lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk te Spijkenisse, uitgereikt aan Francina Dekker, geboren 21 april 1886.
Opmerkingen:
Ook op deze belijdenisakte veel citaten uit de bijbel o.a. "Wie volharden zal tot den einde, die zal zalig worden" Matth. 24:13.
De Ned. Herv. Kerk staat bekend als de Dorpskerk, gebouwd midden 15e eeuw (toren). De kerk is te vinden op het adres Kerkring 2.
Afmeting:
36 x 26 cm
Datum:
20 maart 1910
Opdrachtgever:
Nederlandsche Hervormde kerk te Spijkenisse
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
BELIJDENISAKTE_004 TER HERINNERING AAN UWE BELIJDENIS van de Nederlandsche Hervormde Kerk te Rockanje aan Geertje Maria van den Ban., 1927
Datering:
1927
Titel:
TER HERINNERING AAN UWE BELIJDENIS van de Nederlandsche Hervormde Kerk te Rockanje aan Geertje Maria van den Ban.
Opmerkingen:
Ook op deze belijdenisakte veel citaten uit de bijbel o.a."Wie drinkt van het water dat ik geef zal in der Eeuwigheid geen dorst meer hebben" (Johannes 4 vers 24).
Zie ook BELIJDENISAKTE _001.
Opdrachtgever:
Nederlandsche Hervormde kerk te Rockanje
Afmeting:
36 x 26 cm
Datum:
1927
Ontwerper:
J&B Midderigh-Bokhorst
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
BELIJDENISAKTE_005 GEDACHTENIS aan de afgelegde Geloofsbelijdenis en de bevestiging als Lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk te Oostvoorne , aan Pleuntje van Marion, geboren 11 februari 1885., 29 maart 1907
Datering:
29 maart 1907
Titel:
GEDACHTENIS aan de afgelegde Geloofsbelijdenis en de bevestiging als Lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk te Oostvoorne , aan Pleuntje van Marion, geboren 11 februari 1885.
Opmerkingen:
Ook op deze belijdensakte citaten uit de bijbel o.a."God is liefde, en die in de liefde blijft, die blijft in God, en God in hem" (Joh. 4 : 16b).
Met betrekking tot het kerkgebouw:
Gepleisterde zaalkerk oorspronkelijk van vóór 1349. Bij de brand van 1607 zijn slechts restanten van de muren blijven staan, waarop in 1627 de kerk herbouwd werd met steun van de Staten van Holland. De kerktoren kreeg toen zijn uivormige spits.

Tussen 1740 en 1770 vond modernisering van het interieur plaats: een preekstoel met omtuining en de thans nog resterende twee herenbanken (stijl Lodewijk XV), de beide psalmborden (stijl Lodewijk XVI) en de acht gebrandschilderde ramen uit 1744/1745 (gerestaureerd in 1908 en 1963).
De twee achterste ramen zijn in 2000 aangebracht. Toen werd ook het gerestaureerde Bätz-Friedrichs orgel – afkomstig uit de Haarlemse Bakenesserkerk – in gebruik genomen. In 1958 werden de banken vervangen door de huidige; zij bieden plaats aan ongeveer 200 kerkgangers.
Het kerkgebouw en de kerktoren (eigendom van de burgerlijke gemeente) hebben de status van rijksmonument; de consistorie uit 1861 heeft de status van gemeentelijk monument.

Afmeting:
30 x 22 cm
Datum:
29 maart 1907
Opdrachtgever:
Nederlandsche Hervormde kerk te Oostvoorne
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
PRIJSOORKONDE_003 Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling Voorne schenkt de 1e prijs voor de drie beste Melkkalveren geboren na 1 Januari 1879 gefokt door J. Weijerse te Oostvoorne, Augustus 1879
Datering:
Augustus 1879
Titel:
Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling Voorne schenkt de 1e prijs voor de drie beste Melkkalveren geboren na 1 Januari 1879 gefokt door J. Weijerse te Oostvoorne
Afmeting:
60 x 45 cm
Opdrachtgever:
Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeling Voorne
Datum:
Augustus 1879
Ontwerper:
v.d. H.(?) Gedrukt bij 's Hage, Wed. E. Spanier & Zn.
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
PRIJSOORKONDE_004 Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling Voorne schenkt de 2e prijs voor ....stieren geboren in 1878 van vreemd of inlands ras aan J. Weijerse te Oostvoorne, Augustus 1879
Datering:
Augustus 1879
Titel:
Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling Voorne schenkt de 2e prijs voor ....stieren geboren in 1878 van vreemd of inlands ras aan J. Weijerse te Oostvoorne
Afmeting:
60 x 45 cm
Opdrachtgever:
Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeling Voorne
Datum:
Augustus 1879
Ontwerper:
v.d. H.(?) Gedrukt bij 's Hage, Wed. E. Spanier & Zn.
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
BELIJDENISAKTE_001 Gedachtenis aan de Ure der Belijdenis aan Hallina Dirkje van der Linden, geboren 9 junu 1906, is als Lidmaat der Hervormde Kerk in Rocckanje aangenomen., 29 maart 1931
Datering:
29 maart 1931
Titel:
Gedachtenis aan de Ure der Belijdenis aan Hallina Dirkje van der Linden, geboren 9 junu 1906, is als Lidmaat der Hervormde Kerk in Rocckanje aangenomen.
Opmerkingen:
Op deze Belijdensakte een aantal citaten uit de bijbel o.a. "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid" (Hebr. 13 ; 8.)
Op de site Wikimedia zijn 64 foto's van de kerk te bezichtigen.
Het adres van de kerk is Dorpsweg 27, het is in de 16e eeuw gebouwd.
Afmeting:
34 x 27 cm
Datum:
29 maart 1931
Opdrachtgever:
Nederlands Hervormde Kerk te Rockanje
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
DIPLOMA_026 Het bestuur van de Monseigneur van Heukelumstiching, cursus Kerkelijke Architectuur, . Aan allen die dit lezen maken wij bekend en getuigen wij dat ir. Abraham Middelhoek, architect te Rosmalen door het zelfstandig ontwerpen van een abdij een proeve van bekwaamheid in de Kerkelijke Architectuur heeft afgelegd. Gegeven te 's Hertogenbosch in het Kruithuis, de vijfde van de maand oktober 1963, 5 oktober 1963
Datering:
5 oktober 1963
Titel:
Het bestuur van de Monseigneur van Heukelumstiching, cursus Kerkelijke Architectuur, . Aan allen die dit lezen maken wij bekend en getuigen wij dat ir. Abraham Middelhoek, architect te Rosmalen door het zelfstandig ontwerpen van een abdij een proeve van bekwaamheid in de Kerkelijke Architectuur heeft afgelegd. Gegeven te 's Hertogenbosch in het Kruithuis, de vijfde van de maand oktober 1963
Afmeting:
30 x 40 cm
Datum:
5 oktober 1963
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
DIPLOMA_027 De afdeling der bouwkunde van de Technische Hogeschool te Delft verklaart dat Abraham Middelhoek geboren te Brielle de 29 juni 1928 het examen als bouwkundig ingenieur met gunstig gevolg heeft afgelegd en dat hem diensvolgens dit diploma is uitgereikt, 28 maart 1958
Datering:
28 maart 1958
Titel:
De afdeling der bouwkunde van de Technische Hogeschool te Delft verklaart dat Abraham Middelhoek geboren te Brielle de 29 juni 1928 het examen als bouwkundig ingenieur met gunstig gevolg heeft afgelegd en dat hem diensvolgens dit diploma is uitgereikt
Afmeting:
46 x 57 cm
Datum:
28 maart 1958
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
PRIJSOORKONDE_001 1ste Prijs in de Groep Glorie van Holland Verg. Zilv. Med. toegekend aan H. Beyer te Rockanje, kerst 1949
Datering:
kerst 1949
Titel:
1ste Prijs in de Groep Glorie van Holland Verg. Zilv. Med. toegekend aan H. Beyer te Rockanje
Opdrachtgever:
Coöperatieve Brielsche Groenten- en Fruitveiling
Afmeting:
30 x 21 cm
Datum:
kerst 1949
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
PRIJSOORKONDE_002 Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling Voorne schenkt de 2e prijs voor Ganzen uit aan J. Weijerse te Oostvoorne, Augustus 1879
Datering:
Augustus 1879
Titel:
Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling Voorne schenkt de 2e prijs voor Ganzen uit aan J. Weijerse te Oostvoorne
Opmerkingen:
Aan de achterzijde van de Oorkonde ontvangt de zelfde heer Weijerse uit Oostvoorne een 2e prijs voor Spannen Koets- of Rijtuigpaarden De Hollandsche Maatschappij van Landbouw is opgericht in 1847
Opdrachtgever:
Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeling Voorne
Afmeting:
60 x 45 cm
Datum:
Augustus 1879
Ontwerper:
v.d. H.(?) Gedrukt bij 's Hage, Wed. E. Spanier & Zn.
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
Pagina: 2,33333333333333
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
 
De fotocollectie van het Streekarchief omvat vele tienduizenden afbeeldingen. De Prentbriefkaarten en dia's zijn reeds gedigitaliseerd en stap voor stap worden alle foto's en negatieven gescand en beschreven. In de loop der jaren zal de online collectie dan ook gestaag groeien.
 
Er kan op willekeurige trefwoorden of (straat)namen worden gezocht. U kunt de resultaten verder beperken door te verfijnen in de kolom aan de rechterzijde.