STREEKARCHIEF
 >
Beeldbank
Uw zoekacties: Beeldbank
xBeeldbank
Toelichting
Het Streekarchief bezit een uitgebreide fotocollectie van circa 50.000 foto’s, negatieven, dia’s en prentbriefkaarten. Inmiddels is de volledige collectie prentbriefkaarten (5000 ex.) en de diacollectie (5000 ex.) gescand en beschreven, evenals een duizendtal foto’s. Momenteel wordt de collectie negatieven (7500 ex.) bewerkt en hiervan worden met enige regelmaat aanvullingen aan de database toegevoegd. Het Streekarchief bezit dus veel meer foto’s dan op de site staan!

Zoeken
De collectie is op diverse manieren te doorzoeken. U kunt een trefwoord, locatie of naam (van bijv. een gebouw of een persoon) invullen in ‘Alle velden’. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld alleen in de dia’s of prentbriefkaarten te zoeken. De vondsten worden getoond in een galerij, door te kiezen voor ‘lijst’ verschijnen naast de thumbnails ook de beschrijving. Middels de vier iconen kunt u nadere details opvragen, de afbeelding uitprinten of downloaden, of een vergroting oproepen.

Copyrights
Het Streekarchief probeert de de auteursrechten zoveel mogelijk te respecteren. Daarom zult u van recente foto’s waarop copyrights berusten, geen thumbnail aantreffen. De beschrijving is wel in de database opgenomen en de foto zelf kunt u in de studiezaal bekijken. Mocht u van mening zijn dat er foto’s onterecht via deze website toegankelijk worden gemaakt, kunt u contact met ons opnemen, zodat we de foto’s kunnen verwijderen.

Bestellen
Afdrukken of scans op hogere resolutie kunnen via het contactformulier worden aangevraagd. Gebruik van afbeeldingen voor een publicatie is geen enkel probleem, mits er een bronvermelding bij staat en het Streekarchief een zichtexemplaar ontvangt.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Beeldbank
>
Zoektermen
47.226 afbeeldingen sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 3,66666666666667
thumbnail
DIPLOMA_019 Getuigschrift van de Rijks Hoogere Burgerschool in Brielle, uitgereikt aan Elizabeth van den Ban, geboren te Spijkenisse op 2 februari 1907, 12 juli 1907
Datering:
12 juli 1907
Titel:
Getuigschrift van de Rijks Hoogere Burgerschool in Brielle, uitgereikt aan Elizabeth van den Ban, geboren te Spijkenisse op 2 februari 1907
Afmeting:
35 x 47 cm
Datum:
12 juli 1907
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
DIPLOMA_020 Beoordelingsrapport van het eindproject van ir. A. Middelhoek van de cursus Kerkelijke architectuur aan de Mgr. van Heukelumstiching, 1962
Datering:
1962
Titel:
Beoordelingsrapport van het eindproject van ir. A. Middelhoek van de cursus Kerkelijke architectuur aan de Mgr. van Heukelumstiching
Afmeting:
19 x 24 cm
Datum:
1962
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
DIPLOMA_021 Het bestuur van de Monseigneur van Heukelumstiching verklaart, dat Abraham Middelhoek, architect te Rosmalen, gedurende de jaren 1958-1961 volledig en met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan de studie van de kerkbouw in de cursus 'Kerkelijke Architectuur', die door de stichting in 's Hertogenbosch is gevestigd, 1962
Datering:
1962
Titel:
Het bestuur van de Monseigneur van Heukelumstiching verklaart, dat Abraham Middelhoek, architect te Rosmalen, gedurende de jaren 1958-1961 volledig en met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan de studie van de kerkbouw in de cursus 'Kerkelijke Architectuur', die door de stichting in 's Hertogenbosch is gevestigd
Afmeting:
19 x 24 cm
Datum:
1962
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
DIPLOMA_015 VEREEREND GETUIGSCHRIFT uitgereikt aan Pieter Veenenbos Jszoon, 30 maart 1876
Datering:
30 maart 1876
Titel:
VEREEREND GETUIGSCHRIFT uitgereikt aan Pieter Veenenbos Jszoon
Opmerkingen:
Het diploma staat vol met credo's, o.a "Beproeft alle din gen, behoudt het goede", "De hand des vlijtigen maakt rijk, de jeugd is de bloeitijd des levens", "Die iets weet, heeft iets"
Opdrachtgever:
Bouwkundige Teekenschool te Brielle
Afmeting:
52 x 40 cm
Datum:
30 maart 1876
Ontwerper:
P.W. vd Weyer Utrecht
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
DIPLOMA_016 GETUIGSCHRIFT voor Jacob Nobel voor de twee halfjarige cursussen in de autotechniek aan de avondschool te Brielle, 30 maart 1935
Datering:
30 maart 1935
Titel:
GETUIGSCHRIFT voor Jacob Nobel voor de twee halfjarige cursussen in de autotechniek aan de avondschool te Brielle
Opmerkingen:
De school stond in de Langestraat te Brielle
Afmeting:
47 x 39 cm
Datum:
30 maart 1935
Opdrachtgever:
Het bestuur der Vereeniging "De Vakschool voor Brielle en omstreken" te Brielle
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
DIPLOMA_017 BREVET voor den SCHERPSCHUTTER van den Bijzonderen Vrijwillige Landstorm aan L. Spoor te brielle
Titel:
BREVET voor den SCHERPSCHUTTER van den Bijzonderen Vrijwillige Landstorm aan L. Spoor te brielle
Afmeting:
40 x 26 cm
Opmerkingen:
Hoewel Nederland buiten de eerste wereldoorlog was gebleven, had het volk toch vier jaar onder voedselrantsoeneringen en allerlei tekorten geleden. Ook in het dienstplichtige leger bestond in 1918 veel ontevredenheid en onrust. De regering en de legerleiding voelden er daarom niet voor dit leger in te zetten voor ordehandhaving mocht er een opstand uitbreken. Daarom werd op 13 november 1918 de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL) opgericht. Een exacte omschrijving van dit korps is moeilijk te geven, ook al omdat de wetten omtrent de BVL een aantal keren veranderd zijn. Kort gezegd het komt erop neer dat afgezwaaide dienstplichtigen met groot verlof, zich konden aanmelden.

De regering had daarmee de beschikking over "een betrouwbare gewapende macht tot steun van het wettig gezag en ter handhaving van orde en rust in geval van binnenlandse beroeringen". De BVL was een normaal onderdeel van het leger. Eenheden hiervan zijn in november 1918 ingezet bij ordeverstoringen in Den Haag en Rotterdam, en daarna nog maar één keer, namelijk in 's-Heerenberg.
Opdrachtgever:
De Gewestelijke Landstormcommissie
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
DIPLOMA_018 BREVET als PREVOT aan den heer C.J. vanden Blink, 27 februari 1890
Datering:
27 februari 1890
Titel:
BREVET als PREVOT aan den heer C.J. vanden Blink
Opmerkingen:
Met dit brevet wordt er op vertrouwd dat de gediplomeerde de eer der wapens met alle krachten zal helpen bevorderen en nodigen Meesters en Prevots van Militairen en Burgerstand uit, hem, zoo nodig hulp en bescherming te verleenen.
Afmeting:
55 x 43 cm
Datum:
27 februari 1890
Ontwerper:
C.N. Teulings Militaire Boekdrukkerij 's Bosch
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
DIPLOMA_010 Exemplaar van het diploma bij de Hoogere Burgerschool te Brielle, 1902
Datering:
1902
Titel:
Exemplaar van het diploma bij de Hoogere Burgerschool te Brielle
Afmeting:
45 x 33 cm
Opmerkingen:
Op de achterkant van het (blanco) diploma staan 17 vakken.
Datum:
1902
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
DIPLOMA_011 EEREBLIJK toegekend aan Pietertje Mol, die, als leerling der Openbare lagere school te Vierpolders zich onderscheiden heeft door getrouw schoolbezoek,betoonde vlijt en goed gedrag., 13 april 1900
Datering:
13 april 1900
Titel:
EEREBLIJK toegekend aan Pietertje Mol, die, als leerling der Openbare lagere school te Vierpolders zich onderscheiden heeft door getrouw schoolbezoek,betoonde vlijt en goed gedrag.
Opmerkingen:
Het diploma staat vol met credo's zoals "Jong gewend, oud gedaan"; "Het lezen voedt een schoon verstand, waaraan niet licht iets goeds ontglipt; het spreken maakt het bij-de hand; het schrijven net en stipt".
met alle waarschijnlijkheid is deze school de openbare basisschool "De Tiende Penning".
Opdrachtgever:
Gemeentebestuur Vierpolders
Afmeting:
45 x 33 cm
Datum:
13 april 1900
Ontwerper:
Uitgeverij N. Samsom te Alphen (Z.H.)
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
DIPLOMA_012 Ter nagedachtenis bij het verlaten van de Christelijke School te Spijkenisse aan Wilhelmina Aling, 20 april 1913
Datering:
20 april 1913
Titel:
Ter nagedachtenis bij het verlaten van de Christelijke School te Spijkenisse aan Wilhelmina Aling
Opmerkingen:
Het diploma staat vol met credo's zoals "De godzaligheid is tot alle dingen nut/hebbende de beloften des tegenwoordigen en des toekomende levens", "Uw woord is eene lamp vooor mijnen voet/en een licht voor mijn pad", "Bid en Werk", "Vreest slechts den Heere en dient hem trouwelijk met uw gansche harte".
Opdrachtgever:
School met de Bijbel Spijkenisse
Afmeting:
38 x 33 cm
Datum:
20 april 1913
Ontwerper:
Isings (XI '07)
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
DIPLOMA_013 Ter nagedachtenis bij het verlaten van de Christelijke School te Strijen aan Jozina Dekker, 30 Juli 1927
Datering:
30 Juli 1927
Titel:
Ter nagedachtenis bij het verlaten van de Christelijke School te Strijen aan Jozina Dekker
Opmerkingen:
Het diploma staat vol met credo's, zie AFFICHE_012
Opdrachtgever:
School met de Bijbel Strijen
Afmeting:
38 x 33 cm
Datum:
30 Juli 1927
Ontwerper:
Isings (XI '07)
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
thumbnail
DIPLOMA_014 Ter nagedachtenis bij het verlaten van de Christelijke School te Rozenburg aan Jannetje van der Vliet, 30 maart 1928
Datering:
30 maart 1928
Titel:
Ter nagedachtenis bij het verlaten van de Christelijke School te Rozenburg aan Jannetje van der Vliet
Opmerkingen:
Het diploma staat vol met credo's, zie AFFICHE_012
Opdrachtgever:
School met de Bijbel Rozenburg
Afmeting:
38 x 33 cm
Datum:
30 maart 1928
Ontwerper:
Isings (XI '07)
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten en getuigschriften
Pagina: 3,66666666666667
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
 
De fotocollectie van het Streekarchief omvat vele tienduizenden afbeeldingen. De Prentbriefkaarten en dia's zijn reeds gedigitaliseerd en stap voor stap worden alle foto's en negatieven gescand en beschreven. In de loop der jaren zal de online collectie dan ook gestaag groeien.
 
Er kan op willekeurige trefwoorden of (straat)namen worden gezocht. U kunt de resultaten verder beperken door te verfijnen in de kolom aan de rechterzijde.