STREEKARCHIEF
 >
Beeldbank
Uw zoekacties: Beeldbank
 Beeldbank
 
 
 
 
 
4.178 afbeeldingen sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
thumbnail
TA_ALG_113_004 Kaart van de duinen en stranden gelegen voor de polders van Oostvoorne en Rockanje en van de daarvoor gelegen Westplaat.
, 1691.
Datering:
1691
Beschrijving:
Kaart van de duinen en stranden gelegen voor de polders van Oostvoorne en Rockanje en van de daarvoor gelegen Westplaat.
Opmerkingen:
In een cartouche op de kaart staat de volgende tekst vermeld ` Caarte ofte becijferinge gedaan ende gemaackt bij mij ondergesc. door ordre vande heere raad en rentmeester generaal slans van Voorne Johan Thedingh van Berchout en dat vande duijnen en stranden aghter oostvoren en Rockainge mitsgaders van de westplaat ende begraasde stranden daar voorens gelegen en dat alles sooals het nu jegenwoordigh is relaterende op het verbaal daar van gemaackt sijnde door de letteren A B C etc. Actum den 12 janary 1694 G. van Rest. Gecopieert door ordre als boven op den 18 augusty 1694 )w.g.' Giedeon van Rest gesworen lantmeeter vande lande van Voorne `.

Origineel aanwezig in de z.g.n. Hingman collectie van het Nationaal Archief.
Datum:
1691
Vervaardiger:
Gideon van Rest
Plaats:
Oostvoorne
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
met een schaalstok van 200 ..... roeden
Afmeting:
59,5 x 80 cm
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
E062
thumbnail
TA_ALG_113_005 Kaart van de duinen en stranden gelegen voor de polders van Oostvoorne en Rockanje en van de daarvoor gelegen West en Hinderplaat., 1712.
Datering:
1712
Beschrijving:
Kaart van de duinen en stranden gelegen voor de polders van Oostvoorne en Rockanje en van de daarvoor gelegen West en Hinderplaat.
Opmerkingen:
In een cartouche op de kaart staat de volgende tekst vermeld " Caarte ende Meetinge gedaan ende gemaackt bij mij onderget’ door last ende ordre van Ed: Mog de heeren raden en Meesters vande reckeningen der domeijnen vande Ed. G’eMog; Heeren Staten van Hollandt ende westvrieslandt als mede van de heer pieter vander Poel als vervangende sijn heer Vader Jacob van de Poel raadt en rentmeester Generaal ‘slans van Voorne ende dat vant begraesde strandt gelegen voor de Graaflijkheijts en den heer van Opdam sijn duijnen nevens en rauwe becijferinge van de voors’ duijnen als mede vande Westplaat etcr in Streckt fig alles als op dese caart te sien is, welcke voor’z caart mede is relaterende op het verbaal daar van fijnde gemaackt ende hier nevens gaande door de letteren A B C etc en gemeten met de vorens roede op den 26 november 1712 toirconden geteijkentGideon van Rest, gesworen lantmeter ’s land van Voorn " . Origineel aanwezig in de z.g.n. Hingman collectie van het Nationaal Archief. Op de kaart is een aantekening opgetekend dat dit verbaal is te vinden in portef. Domeinen Holland nr. 791 dossier
Datum:
1712
Vervaardiger:
Gideon van Rest
Plaats:
Oostvoorne
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
met een schaalstok van 200 Voornse roeden
Afmeting:
59,5 x 80 cm
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
E086
thumbnail
TA_ALG_112_003 Kaart van de Rietdijk met vermelding van objecten en woningen, 1801.
Datering:
1801
Beschrijving:
Kaart van de Rietdijk met vermelding van objecten en woningen
Opmerkingen:
Origineel aanwezig in de z.g.n. Hingman collectie van het Nationaal Archief.
Datum:
1801
Vervaardiger:
Corn's Verheij Bzn, landmeter
Plaats:
Oostvoorne
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
niet vermeld, circa 1 : 4560
Afmeting:
80 x 59,5 cm
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
E067
thumbnail
TA_ALG_111_012 Kaart van het gebied globaal bij de Heindijk, de Polderweg en Scheitweekseweg, 1656.
Datering:
1656
Beschrijving:
Kaart van het gebied globaal bij de Heindijk, de Polderweg en Scheitweekseweg
Opmerkingen:
Kopie van een kaart behorende bij een kaart boek "van de landen specterende tot het kantoor van de Regulieren en Conventualen in de Briel, gelegen in den lande van Voorne etc". Origineel aanwezig in de z.g.n. Hingman collectie van het Nationaal Archief.
Datum:
1656
Vervaardiger:
Jan Pieterszoon Dau
Plaats:
Oostvoorne
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
met een schaal stok met Schala van Seventiger voornse roeden
Afmeting:
36,5 x 59,5 cm
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
C158
thumbnail
TA_ALG_111_013 Kaart van het gebied globaal tussen de Bollaardsdijk en de Oosterlandse dijk, 1656.
Datering:
1656
Beschrijving:
Kaart van het gebied globaal tussen de Bollaardsdijk en de Oosterlandse dijk
Opmerkingen:
Kopie van een kaart behorende bij een kaart boek "van de landen specterende tot het kantoor van de Regulieren en Conventualen in de Briel, gelegen in den lande van Voorne etc". Origineel aanwezig in de z.g.n. Hingman collectie van het Nationaal Archief.
Datum:
1656
Vervaardiger:
Jan Pieterszoon Dau
Plaats:
Oostvoorne
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
met een schaal stok van Tachtigh Voornse Roeden
Afmeting:
41,5 x 59,5 cm
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
C157
thumbnail
TA_ALG_111_014 Kaart van het gebied globaal nabij de Bollaardsdijk in de polder Oosterland, 1656.
Datering:
1656
Beschrijving:
Kaart van het gebied globaal nabij de Bollaardsdijk in de polder Oosterland
Opmerkingen:
Kopie van een kaart behorende bij een kaart boek "van de landen specterende tot het kantoor van de Regulieren en Conventualen in de Briel, gelegen in den lande van Voorne etc". Origineel aanwezig in de z.g.n. Hingman collectie van het Nationaal Archief.
Datum:
1656
Vervaardiger:
Jan Pieterszoon Dau
Plaats:
Oostvoorne
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
niet vermeld
Afmeting:
41,5 x 58,5 cm
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
C156
thumbnail
TA_ALG_111_008 Kaart van het gebied globaal liggend tussen de Zuurlandse dijk, de Rik en Tinte , 1656.
Datering:
1656
Beschrijving:
Kaart van het gebied globaal liggend tussen de Zuurlandse dijk, de Rik en Tinte
Opmerkingen:
Kopie van een kaart behorende bij een kaart boek "van de landen specterende tot het kantoor van de Regulieren en Conventualen in de Briel, gelegen in den lande van Voorne etc". Origineel aanwezig in de z.g.n. Hingman collectie van het Nationaal Archief.
Datum:
1656
Vervaardiger:
Jan Pieterszoon Dau
Plaats:
Oostvoorne
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
met een schaal stok met Mate van Tachtihe Voorense Roeden
Afmeting:
36,5 x 59,5 cm
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
C132
thumbnail
TA_ALG_111_009 Kaart van het gebied globaal bij de Rietdijk, Westerlandse weg en Blinde weg , 1656.
Datering:
1656
Beschrijving:
Kaart van het gebied globaal bij de Rietdijk, Westerlandse weg en Blinde weg
Opmerkingen:
Kopie van een kaart behorende bij een kaart boek "van de landen specterende tot het kantoor van de Regulieren en Conventualen in de Briel, gelegen in den lande van Voorne etc". Origineel aanwezig in de z.g.n. Hingman collectie van het Nationaal Archief.
Datum:
1656
Vervaardiger:
Jan Pieterszoon Dau
Plaats:
Oostvoorne
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
met een schaal stok met Mate van Sestigh voorense Roeden
Afmeting:
36,5 x 59,5 cm
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
C131
thumbnail
TA_ALG_111_010 Kaart van het gebied globaal bij de Westerlandts Dijck en de Groene wegh , 1656.
Datering:
1656
Beschrijving:
Kaart van het gebied globaal bij de Westerlandts Dijck en de Groene wegh
Opmerkingen:
Kopie van een kaart behorende bij een kaart boek "van de landen specterende tot het kantoor van de Regulieren en Conventualen in de Briel, gelegen in den lande van Voorne etc". Origineel aanwezig in de z.g.n. Hingman collectie van het Nationaal Archief.
Datum:
1656
Vervaardiger:
Jan Pieterszoon Dau
Plaats:
Oostvoorne
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
met een schaal stok met Mate van Taghtigh Roeden Voornse mate
Afmeting:
36,5 x 59,5 cm
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
C130
thumbnail
TA_ALG_111_011 Kaart van het gebied globaal bij de De Willemansweg, de Groene weg, Molendijk en Ruigendijk , 1656.
Datering:
1656
Beschrijving:
Kaart van het gebied globaal bij de De Willemansweg, de Groene weg, Molendijk en Ruigendijk
Opmerkingen:
Kopie van een kaart behorende bij een kaart boek "van de landen specterende tot het kantoor van de Regulieren en Conventualen in de Briel, gelegen in den lande van Voorne etc". Origineel aanwezig in de z.g.n. Hingman collectie van het Nationaal Archief.
Datum:
1656
Vervaardiger:
Jan Pieterszoon Dau
Plaats:
Oostvoorne
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
met een schaal stok met Schala van Seventiger voornse roeden
Afmeting:
36,5 x 59,5 cm
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
C159
thumbnail
TA_ALG_111_003 Kaart van het gebied globaal liggend rondom de Kloosterweg te Oostvoorne, 1656.
Datering:
1656
Beschrijving:
Kaart van het gebied globaal liggend rondom de Kloosterweg te Oostvoorne
Opmerkingen:
Kopie van een kaart behorende bij een kaart boek "van de landen specterende tot het kantoor van de Regulieren en Conventualen in de Briel, gelegen in den lande van Voorne etc". Origineel aanwezig in de z.g.n. Hingman collectie van het Nationaal Archief.
Datum:
1656
Vervaardiger:
Jan Pieterszoon Dau
Plaats:
Oostvoorne
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
met een schaal stok Matte van Setighe voornse roeden
Afmeting:
37,5 x 60 cm
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
C137
thumbnail
TA_ALG_111_004 Kaart van het gebied globaal liggend nabij de vesting gracht van Brielle nabij de Zuidpoort, 1656.
Datering:
1656
Beschrijving:
Kaart van het gebied globaal liggend nabij de vesting gracht van Brielle nabij de Zuidpoort
Opmerkingen:
Kopie van een kaart behorende bij een kaart boek "van de landen specterende tot het kantoor van de Regulieren en Conventualen in de Briel, gelegen in den lande van Voorne etc". Origineel aanwezig in de z.g.n. Hingman collectie van het Nationaal Archief.
Datum:
1656
Vervaardiger:
Jan Pieterszoon Dau
Plaats:
Oostvoorne
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
met een schaal stok Matte van Setighe voornse roeden
Afmeting:
39,5 x 48 cm
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
C136
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
 
De fotocollectie van het Streekarchief omvat vele tienduizenden afbeeldingen. De Prentbriefkaarten en dia's zijn reeds gedigitaliseerd en stap voor stap worden alle foto's en negatieven gescand en beschreven. In de loop der jaren zal de online collectie dan ook gestaag groeien.
 
Er kan op willekeurige trefwoorden of (straat)namen worden gezocht. U kunt de resultaten verder beperken door te verfijnen in de kolom aan de rechterzijde.