STREEKARCHIEF
 >
Beeldbank
Uw zoekacties: Beeldbank
xBeeldbank
Toelichting
Het Streekarchief bezit een uitgebreide fotocollectie van circa 50.000 foto’s, negatieven, dia’s en prentbriefkaarten. Inmiddels is de volledige collectie prentbriefkaarten (5000 ex.) en de diacollectie (5000 ex.) gescand en beschreven, evenals een duizendtal foto’s. Momenteel wordt de collectie negatieven (7500 ex.) bewerkt en hiervan worden met enige regelmaat aanvullingen aan de database toegevoegd. Het Streekarchief bezit dus veel meer foto’s dan op de site staan!

Zoeken
De collectie is op diverse manieren te doorzoeken. U kunt een trefwoord, locatie of naam (van bijv. een gebouw of een persoon) invullen in ‘Alle velden’. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld alleen in de dia’s of prentbriefkaarten te zoeken. De vondsten worden getoond in een galerij, door te kiezen voor ‘lijst’ verschijnen naast de thumbnails ook de beschrijving. Middels de vier iconen kunt u nadere details opvragen, de afbeelding uitprinten of downloaden, of een vergroting oproepen.

Copyrights
Het Streekarchief probeert de de auteursrechten zoveel mogelijk te respecteren. Daarom zult u van recente foto’s waarop copyrights berusten, geen thumbnail aantreffen. De beschrijving is wel in de database opgenomen en de foto zelf kunt u in de studiezaal bekijken. Mocht u van mening zijn dat er foto’s onterecht via deze website toegankelijk worden gemaakt, kunt u contact met ons opnemen, zodat we de foto’s kunnen verwijderen.

Bestellen
Afdrukken of scans op hogere resolutie kunnen via het contactformulier worden aangevraagd. Gebruik van afbeeldingen voor een publicatie is geen enkel probleem, mits er een bronvermelding bij staat en het Streekarchief een zichtexemplaar ontvangt.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Beeldbank
>
Zoektermen
1.426 afbeeldingen sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
thumbnail
TA_BERN_022 Kaart van de Beninger slikken met daarop aangegeven verschillende soorten vegetatie (planten), verkend in 1983, 1985.
Datering:
1985
Beschrijving:
Kaart van de Beninger slikken met daarop aangegeven verschillende soorten vegetatie (planten), verkend in 1983
Opmerkingen:
De kaart geeft een beeld van voorkomende plantensoorten op de Beningerslikken in 1983, 13 jaar na de afsluiting van het Haringvliet
Datum:
1985
Vervaardiger:
Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst
Plaats:
Zuidland
Collectie:
Streekarchief VPR, afkomstig uit Bernisse
Schaal:
1 : 5000
Afmeting:
31,5 x 123,5 cm
Kleur:
kleur
Locatie:
G056
Uitgever:
Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren
thumbnail
TA_BERN_023 Kaart van de landen van Nieuw-Velgersdijk met de gorzen daaraan gelegen., 1578.
Datering:
1578
Beschrijving:
Kaart van de landen van Nieuw-Velgersdijk met de gorzen daaraan gelegen.
Opmerkingen:
De kaart is een kopie van een kaart die berust bij het Rijksarchief en behorend tot de zogenaamde Hingman Collectie onder nr. 2090
Op de kaart staat de volgende tekst:
Caerte vanden lande van nieu Velgersdijck metten buytengorsinge Daer ommegelegen zulkx die nu ter tijt bedijckt ende becaedet zyn uytwysende dese caerte Acten de XX novembris anno XVcLXXVIII
Datum:
1578
Vervaardiger:
Jacob Cornelisz. lantmeter
Plaats:
Zuidland
Collectie:
Streekarchief VPR, afkomstig uit Bernisse
Schaal:
met een schaalpasser mat 60 kleyne voet
Afmeting:
30 x 35 cm
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
B102
thumbnail
TA_BERN_020 Kaart van de Polder Westenryk (Zuidland) en de Polder Oude en Nieuwe Kade met de benaming van de verschillende polderdelen, in een lijst staat de vermelding van de oppervlakte van de polderdelen. In elk perceel staat de afmeting vermeld., 1914.
Datering:
1914
Beschrijving:
Kaart van de Polder Westenryk (Zuidland) en de Polder Oude en Nieuwe Kade met de benaming van de verschillende polderdelen, in een lijst staat de vermelding van de oppervlakte van de polderdelen. In elk perceel staat de afmeting vermeld.
Datum:
1914
Plaats:
Zuidland
Collectie:
Streekarchief VPR, afkomstig uit Bernisse
Schaal:
175 Putsche Roeden met een schaalstok
Afmeting:
53,5 x 69 cm
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
E164
thumbnail
TA_BERN_021 Kaart van de Beningerslikken met daarop aangegeven de verbetering voor de exploitatie (rietcultuur) door de dienst van Domeinen met dwarsprofielen van sloten en een dwarsprofiel van een rietheuvel., 1939.
Datering:
1939
Beschrijving:
Kaart van de Beningerslikken met daarop aangegeven de verbetering voor de exploitatie (rietcultuur) door de dienst van Domeinen met dwarsprofielen van sloten en een dwarsprofiel van een rietheuvel.
Opmerkingen:
Op de kaart staat aangegeven de gebieden met biezen, riet, heent of ruigten en vaste grond
Datum:
1939
Vervaardiger:
Tech.Bur. Domeinen
Plaats:
Zuidland
Collectie:
Streekarchief VPR, afkomstig uit Bernisse
Schaal:
1 : 5000
Afmeting:
44 x 101,5 cm
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
G055
Uitgever:
Departement van Financien, administratie der Domeinen
thumbnail
TA_BERN_016 Kaart van de bedijkte en onbedijkte landen van Velgersdijk onder de Jurisdictie van Westenrijk met de monding van de Bernisse op het Spui, niet vermeld.
Datering:
niet vermeld
Beschrijving:
Kaart van de bedijkte en onbedijkte landen van Velgersdijk onder de Jurisdictie van Westenrijk met de monding van de Bernisse op het Spui
Opmerkingen:
De foto is genomen van de originele kaart behorende tot de z.g.n. Hingman Collectie van het Rijksarchief, nr. 2091. Op de kaart staat de volgende tekst:
Gemeeten ten versoken van mijn heer de rentmeester jan Franschoijs sekre percelen van landen gelegen in Velgersdijck onder den jurisdictie van Westenrijck genaempt de Alingen ommeloop metten Rietbrouck daervan een deels bedijckt es met een zomerdijck bij eenen Arent Janss Scout weleer van Westenrijck ende ist tselfden binnen de voirs zomerdijck groot bevonden LXIII gemeeten zonde rmeer etc. geteykent A
Noch gemeten den zomerdijck apert dewelcken lanck bevonden werdt 372 roeden en VI voeten opten breeten van drie roeden metten barm an wederzijden hierinne begreepen gecalculeert ende groot bevonden drie gemeten II lijnen XVII roeden ende VI voeten geteykent B .
Noch gemeten het uuytergors gelegen buyten de voirs zomerdijck twijschen Pernisse ende Zomerdijck streckende ronsomme geteykent mit C uuytwijsende dezer caerten ende wedt groot bevonden XLIII gemeten ende 156 roeden.
Somma I cX gemeten LXXIII roeden ende VI voeten
Datum:
niet vermeld
Vervaardiger:
Coenraetsz (Coenraedsz. of Koenss.)Jacob
Plaats:
Zuidland
Collectie:
Streekarchief VPR, afkomstig uit Bernisse
Schaal:
met een schaalstok van 50 ..
Afmeting:
39 x 50 cm
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
C213
thumbnail
TA_BERN_029A Plattegrond van het gebied Klein Nibbeland nabij de Kerckk Wech (Kerkweg) en Den Steene Wegh (Raadhuisstraat) met daarin weergegeven percelen land met de gebruikers., 1790.
Datering:
1790
Beschrijving:
Plattegrond van het gebied Klein Nibbeland nabij de Kerckk Wech (Kerkweg) en Den Steene Wegh (Raadhuisstraat) met daarin weergegeven percelen land met de gebruikers.
Opmerkingen:
De kaart vermeld een lijst met 30 namen (gebruikers) van percelen land.
Datum:
1790
Vervaardiger:
Van Dintel
Plaats:
Zuidland
Collectie:
Streekarchief VPR, afkomstig uit Bernisse
Schaal:
met schaalstok van 40 Putse Roeden
Afmeting:
42 x 29,5 ( 2 x)
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
B104
Uitgever:
Heer Johannis van Bolheijse Bailhuw van Sommelsdijk
thumbnail
TA_ALG_178 topografische kaart van Abbenbroek, Simonshaven en Zuidland, , 1983.
Datering:
1983
Beschrijving:
topografische kaart van Abbenbroek, Simonshaven en Zuidland,
Opmerkingen:
Kaart is nagenoeg identiek aan TA_ALG_215 maar van recenter datum
Datum:
1983
Vervaardiger:
Gemeentewerken Rotterdam, landmeten, onderafd. kartografie
Plaats:
Zuidland
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
1 : 10.000
Afmeting:
63,5 x 78,5 cm
Kleur:
kleur
Locatie:
F035
Uitgever:
Gemeentewerken Rotterdam
thumbnail
TA_ALG_168 Kaart waarop het het zuidelijke deel van Voorne ( Zuidland) is aangegeven. , 191980.
Datering:
191980
Beschrijving:
Kaart waarop het het zuidelijke deel van Voorne ( Zuidland) is aangegeven.
Opmerkingen:
Er zijn twee identieke kaarten aanwezig
Datum:
191980
Vervaardiger:
Topografische dienst
Plaats:
Zuidland
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
1 : 25.000
Afmeting:
53,5 x 67 cm
Kleur:
kleur
Locatie:
E100
Uitgever:
Topografische dienst
thumbnail
TA_ALG_158 Kaart waarop het het zuidelijke deel van Voorne ( Zuidland) is aangegeven. , 1959.
Datering:
1959
Beschrijving:
Kaart waarop het het zuidelijke deel van Voorne ( Zuidland) is aangegeven.
Opmerkingen:
Er zijn tien identieke kaarten aanwezig
Datum:
1959
Vervaardiger:
Topografische dienst
Plaats:
Zuidland
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
1 : 25.000
Afmeting:
49 x 66 cm
Kleur:
kleur
Locatie:
E110
Uitgever:
Ministerie van Oorlog ,Topografische dienst
thumbnail
TA_ALG_137 Topografische kaart van het zuidelijke deel van Voorne-Putten , 1836, 1856, 1860 .
Datering:
1836, 1856, 1860
Beschrijving:
Topografische kaart van het zuidelijke deel van Voorne-Putten
Datum:
1836, 1856, 1860
Vervaardiger:
Facimile-uitgave Topografische Dienst-Unieboek BV
Plaats:
Zuidland
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
1 : 50.000, met twee schaalstokken van 10.000 Ellen en tien Ned.Mijlen
Afmeting:
64 x 92 cm
Kleur:
zwart - wit
Locatie:
F028
Uitgever:
Facimile-uitgave Topografische Dienst-Unieboek BV
thumbnail
TA_ALG_135 topografische kaart van Zuidland, Oudenhoorn, Simonshaven, 1876 / 1899 /1918.
Datering:
1876 / 1899 /1918
Beschrijving:
topografische kaart van Zuidland, Oudenhoorn, Simonshaven
Opmerkingen:
De kaart is nagenoeg identiek aan kaart TA_ALG_121
Datum:
1876 / 1899 /1918
Vervaardiger:
Topographische Inrichting
Plaats:
Zuidland
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
1 : 25.000
Afmeting:
33 x 46 cm
Kleur:
kleur
Locatie:
C174
Uitgever:
Topographische Inrichting
thumbnail
TA_ALG_121 topografische kaart van Zuidland, Oudenhoorn, Simonshaven, 1876 / 1899 /1905.
Datering:
1876 / 1899 /1905
Beschrijving:
topografische kaart van Zuidland, Oudenhoorn, Simonshaven
Opmerkingen:
kaart is op linnen geplakt met vouwnaden.
Datum:
1876 / 1899 /1905
Vervaardiger:
Topographische Inrichting
Plaats:
Zuidland
Collectie:
Streekarchief VPR
Schaal:
1 : 25.000
Afmeting:
25 x 40,5 cm
Kleur:
kleur
Locatie:
B067
Uitgever:
Topographische Inrichting
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
 
De fotocollectie van het Streekarchief omvat vele tienduizenden afbeeldingen. De Prentbriefkaarten en dia's zijn reeds gedigitaliseerd en stap voor stap worden alle foto's en negatieven gescand en beschreven. In de loop der jaren zal de online collectie dan ook gestaag groeien.
 
Er kan op willekeurige trefwoorden of (straat)namen worden gezocht. U kunt de resultaten verder beperken door te verfijnen in de kolom aan de rechterzijde.