STREEKARCHIEF
 >
Zoeken in Alles
Uw zoekacties: Scheiding van de nalatenschap van Ida Jongejan, overleden te...
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
 
 
Notariële akteScheiding van de nalatenschap van Ida Jongejan, overleden te Zuidland op 10-1-1090, weduwe van Jacob Verheij. Erfgenamen: - zoon Arie Verheij, arbeider te Zuidland - dochter Geertrui Verheij, gehuwd met Lukas van Eibergen, arbeider te Zuidland - de kinderen van wijlen Klaas Verheij uit diens huwelijk met Dirkje van Eibergen, te weten Jacob Verheij (arbeider te Zuidland), Hendrik Verheij (arbeider te Zuidland) en de minderjarigen Marinus Verheij en Aagje Verheij - de kinderen van wijlen zoon Pieter Verheij uit huwelijk met Bastiaantje de Kramer, te weten Pieter Verheij (arbeider te Zuidland), Ida Verheij, gehuwd met Pieter van Lien (metselaar te Nieuwenhoorn), Jacob Verheij (arbeider te Zuidland), Klaas Verheij (arbeider te Zuidland), Arendje Verheij (dienstbode te Zuidland), Jan Verheij (arbeider te Zuidland) en de minderjarigen Marinus Verheij en Marietje Verheij. Zuiver saldo van de nalatenschap bedraagt f 436. Onroerend goed: een woonvertrekt met schuurtje en regenbak aan de Zuidoordse Zeedijk te Zuidland in kad. B 858 en 857, en een perceel bouwland aan de Koekendorpseweg aldaar kad. B 1221. Toegedeeld aan zoon Arie, aan wie reeds 1/10e deel toebehoorde.
Datum:
13-05-1909
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
4701
Aktedatum:
13-05-1909
Aard van de akte:
boedelscheiding
Naam notaris:
Kornelis Martines Loeff
Toegangsnummer:
110 Notarissen
Inventarisnummer:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

 
Het Streekarchief beheert ruim vijfhonderd archieven van onder meer gemeenten, polders, kerken, sportverenigingen, politieke partijen, bedrijven, personen en scholen. Een groot deel van deze archieven is geïnventariseerd: de archiefbescheiden zijn thematisch gesorteerd, beschreven en gedateerd. Inventarissen vormen de toegang tot het archief.

Alle inventarissen, inmiddels ruim 300, zijn in de database opgenomen, maar u vindt er ook ruim een half miljoen namen uit de burgerlijke stand, duizenden foto's en samenvattingen van transportakten en notariële akten. 
 
In het zoekscherm 'Zoeken in alles' kunt u elk willekeurig trefwoord invullen om na te gaan of hierover archiefstukken te vinden zijn. Of u nu iets wilt weten over 'wichelroede', 'brandweer', 'chocolade' of 'paarden', de kans is groot dat u een treffer tevoorschijn krijgt.